Sprawdź promocje!
Bez kategorii

Dlaczego MSP potrzebują XDR

MSP_Caitlin

Dlaczego MSP potrzebują XDR

Dostawcy usług zarządzanych (MSP) potrzebują modułu antywirusowego XDR ponieważ mają kluczową odpowiedzialność za zaspokajanie potrzeb swoich klientów, ale może to stanowić wyzwanie, jeśli chodzi o cyberbezpieczeństwo. Dzisiejszy stan cyberbezpieczeństwa jest złożony i trudny w nawigacji. Niedobór talentów w zakresie cyberbezpieczeństwa, który wydaje się nie ustępować, nadwyrężył wiele działów bezpieczeństwa w firmie, coraz bardziej skomplikowane środowisko dostawców często prowadzi do nieefektywności, a napastnicy wciąż udoskonalają swoje metody i techniki, co sprawia, że ​​potrzeba działu ds. cyberbezpieczeństwa odpornego jest jeszcze ważniejsza.

Pomimo tych wyzwań związanych z cyberbezpieczeństwem, dostawcy MSP mogą nie mieć odpowiedniej wiedzy lub doświadczenia, aby w pełni świadczyć usługi cyberbezpieczeństwa, których potrzebują ich klienci. W rezultacie muszą szukać dodatkowego wsparcia (takiego jak usługa antywirusowa XDR), które uzupełnia i rozszerza usługi cyberbezpieczeństwa, które mogą świadczyć swoim klientom.

Kluczowym rozwiązaniem, które pojawiło się w ciągu ostatnich kilku lat, jest XDR, czyli Extended Detection and Response. Są to rozszerzone usługi antywirusowe wykrywania i reagowania, które wiele zespołów IT i bezpieczeństwa chce wdrożyć, ponieważ centralizują i usprawniają działania. Dla MSP, którzy chcą lepiej służyć swoim klientom, posiadanie rozwiązania antywirusowego XDR do zaoferowania może być koniecznością. W przeciwnym razie mogą stracić klientów na rzecz innych dostawców, którzy są lepiej przygotowani do radzenia sobie z rosnącą złożonością zagrożeń cyberbezpieczeństwa.

W tym artykule zbadamy zalety usługi antywirusowej XDR, czego zespoły IT i bezpieczeństwa szukają w możliwościach XDR oraz jak MSP mogą wykorzystać XDR do obsługi swoich klientów.

Dlaczego XDR jest tak ważny?

XDR to stosunkowo nowa technologia antywirusowa, która łączy wiele źródeł danych z różnych środowisk, w tym chmury, źródła hybrydowe i lokalne. Rozszerza tradycyjne rozwiązania EDR i często znajduje się na szczycie istniejących stosów technologii bezpieczeństwa i oferuje następujące korzyści.

Centralizacja widoczności: Usługa antywirusowa XDR zapewnia scentralizowany widok bezpieczeństwa we wszystkich środowiskach, ułatwiając wykrywanie zagrożeń i reagowanie na nie w czasie rzeczywistym. Konsolidując te źródła danych bezpieczeństwa, możesz współpracować z klientami, aby szybko działać w przypadku naruszenia bezpieczeństwa lub incydentu.

Przeczytaj również – Microsoft blokuje rozszerzenia

Automatyzacja zapewnia wydajność w zespołach: MSP ma na celu zmniejszenie obciążeń związanych z zadaniami i obowiązkami zespołów IT i bezpieczeństwa Twoich klientów. Moduł antywirusowy XDR automatyzuje kluczowe procesy, aby zmniejszyć obciążenie zespołów bezpieczeństwa i zwiększyć dokładność wykrywania zagrożeń.

Rozwiązanie antywirusowe XDR może również złagodzić kilka głównych problemów, z którymi boryka się wielu klientów MSP. To zawiera:

Przytłoczenie ilością alertów

Dostawcy MSP są często przytłoczeni samą liczbą alertów, które otrzymują z różnych narzędzi bezpieczeństwa. Ale dzięki centralizacji analizy bezpieczeństwa i agregacji źródeł danych usługa antywirusowa XDR może zmniejszyć ilość generowanego szumu.

Złożoność dostawcy

Klienci MSP mogą mieć wielu dostawców dostarczających wiele narzędzi, usług lub technologii. Jednak oferując rozwiązanie antywirusowe XDR, jesteś bliżej stworzenia środowiska jednego dostawcy dla swoich klientów, co może usprawnić ogólne zarządzanie dostawcami.

Ostatecznie, dzięki rozwiązaniu antywirusowemu XDR, klienci MSP są mniej narażeni na przytłoczenie hałaśliwym środowiskiem dostawcy cyberbezpieczeństwa i mogą uwolnić swoje zespoły IT i bezpieczeństwa, aby mogły skupić się na krytycznych zadaniach o wysokim priorytecie. Są to niezwykle ważne korzyści, które często wpływają na decyzję firmy o współpracy z MSP.

Jak MSP mogą wykorzystać XDR do obsługi swoich klientów

Klienci MSP nie chcą już dodawać do swojego stosu zabezpieczeń. Zamiast tego chcą uprościć środowisko swojego dostawcy i szukają MSP, którzy mogą zapewnić zintegrowane rozwiązanie, które zaspokoi potrzeby ich klientów w zakresie cyberbezpieczeństwa. Ci, którzy myślą, że powinni tylko zwiększać liczbę narzędzi, technologii antywirusowej i źródeł danych, zostaną w tyle i mogą stracić część swojej bazy klientów.

Konieczna jest nowa zmiana strategii, a usługa antywirusowa XDR może być kluczowym elementem. Według ostatniego raportu IDC, 74% specjalistów ds. bezpieczeństwa IT już korzysta z XDR lub planuje to zrobić w ciągu najbliższych 12-18 miesięcy. W raporcie stwierdzono również, że XDR jest najwyższym priorytetem inwestycji w cyberbezpieczeństwo dla organizacji każdej wielkości. Respondenci zgłosili również swoje preferencje dotyczące korzystania z rozwiązania antywirusowego XDR typu „wszystko w jednym” oferowanego przez jednego dostawcę, z gotowymi integracjami oferowanymi przez dostawcę.

Integracja modułu antywirusowego XDR jako części usług MSP umożliwia im usprawnienie oferty zabezpieczeń i zapewnienie klientom rozwiązania od jednego dostawcy. Jest to klucz do zostania partnerem strategicznym i może być głównym źródłem przychodów w oparciu o modele rozliczeń i ustalania cen. MSP mogą rozliczać się za zdarzenie lub dane, w zależności od potrzeb klienta.

Rozszerzając swoją ofertę, MSP mogą wykorzystać nową okazję do obsługi klientów w sposób, jaki chcą, w oparciu o ich określone priorytety. Pierwsi użytkownicy usługi antywirusowej XDR mogą zauważyć poprawę w zakresie retencji, nowych transakcji netto i nie tylko.

Jak rozwiązania antywirusowe Bitdefender mogą pomóc?

Dostawcy MSP współpracujący z partnerem ds. cyberbezpieczeństwa mogą rozwiązać powszechny problem wielu swoich klientów — niedobór talentów w dziedzinie bezpieczeństwa, który sprawia, że ​​wiele firm ma trudności z posiadaniem skutecznego działu ds. Może to być również ekspert ds. cyberbezpieczeństwa, na którym MSP mogą polegać, zwłaszcza jeśli koncentrują się głównie na usługach IT. Bez odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy dostawcy usług płatniczych mogą nie wiedzieć, czego potrzebują ich klienci lub jak odpowiednio rozwiązać problemy z cyberbezpieczeństwem.

Bitdefender oferuje usługi antywirusowe XDR, które umożliwiają MSP świadczenie kompleksowych usług cyberbezpieczeństwa swoim klientom, oferując scentralizowaną widoczność i uproszczone możliwości wykrywania i reagowania oraz włączając wiele źródeł danych w środowiskach chmurowych, hybrydowych i lokalnych. Rozwiązanie to rozwiązuje główne wyzwania, takie jak przeciążenie alertami, złożoność dostawców i powtarzalne zadania, dzięki automatycznej analizie i korelacji działań w różnych warstwach zabezpieczeń. Alerty można skuteczniej rozwiązywać dzięki zintegrowanym widokom dowodów na potrzeby dochodzeń, podczas gdy automatyzacja może zwiększyć wydajność operacyjną poprzez ograniczenie powtarzalnych zadań.

Poznaj produkty z oferty najlepszych antywirusów

Ochrona dla biura

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

0