Sprawdź promocje!

W jak sposób zainstalować program antywirusowy ESET?

W jak sposób zainstalować program antywirusowy ESET?

    1. W pierwszej kolejności odinstaluj poprzednio wykorzystywane oprogramowanie antywirusowe ze swojego urządzenia.

W przypadku gdy posiadasz płytę instalacyjną CD, włóż ją do komputera (jeśli instalacja nie rozpocznie się automatycznie, przejdź w systemie Start → Ten komputer i kliknij dwukrotnie na ikonę płyty ESET)

    2. W celu instalacji bez użycia płyty CD:

Pobierz plik instalacyjny ESET NOD32 Antivirus. Następnie kliknij dwukrotnie na pobrany wcześniej plik instalacyjny.

  3. W oknie Zainstaluj produkt ESET NOD32 Antivirus, kliknij przycisk “Dalej”. 

  4. Zapoznaj się z Umową Licencyjną Użytkownika Końcowego i wybierz dostępną opcję Akceptuję, w celu kontynuacji instalacji.

5. W oknie wyboru sposobu aktywacji, należy kliknąć  “Użyj zakupionego klucza licencyjnego”. W przypadku aktualizacji  programu z poprzedniej wersji, – licencja powinna zaczytać się automatycznie.

Jeśli nie posiadasz klucza licencyjnego lub nie otrzymałeś wiadomości e-mail z danymi licencyjnymi po zakupie, skontaktuj się z nami. 

6. W widocznym oknie wprowadź bądź skopiuj zakupiony wcześniej klucz licencyjny i wklej go a następnie kliknij Kontynuuj. Upewnij się, że Klucz licencyjny został prawidłowo wprowadzony i zawiera myślniki. W przypadku użycia opcji wklejenia klucza upewnij się, że nie zostały dodane spację przed ani po kluczu. Jeżeli używasz płyty CD, wpisz swój klucz licencyjny (wydrukowany na etykiecie) w puste pole. Następnie upewnij się, że wpisałeś myślniki.

7. Kliknij Kontynuuj. Pojawi się opcja zainstalowania innego produktu w tym kroku, ale spowoduje to, że nie będzie można skorzystać ze wszystkich funkcjonalności ESET NOD32 Antivirus.

8. Kolejnym krokiem jest wybór preferowanego ustawienia odnośnie ESET LIVE Grid oraz Wykrywania potencjalnie niepożądanych aplikacji. Dalej kliknij Kontynuuj.

 

9. Następnie trzeba wybrać preferowane ustawienia odnośnie programu poprawy jakości doświadczeń użytkownika. Kliknij Kontynuuj. Powyższe ustawienia można zmienić później, po instalacji. 

10. Kliknij Zakończ by zamknąć okno Instalacji

   1. W pierwszej kolejności odinstaluj poprzednio wykorzystywane oprogramowanie antywirusowe ze swojego urządzenia.

W przypadku gdy posiadasz płytę instalacyjną CD, włóż ją do komputera (jeśli instalacja nie rozpocznie się automatycznie, przejdź w systemie Start → Ten komputer i kliknij dwukrotnie na ikonę płyty ESET)

    2. W celu instalacji bez użycia płyty CD:

Pobierz plik instalacyjny ESET Internet Security. Następnie kliknij dwukrotnie na pobrany wcześniej plik instalacyjny.

  3. W oknie Zainstaluj produkt ESET Internet Security, kliknij przycisk „Dalej”. 

 

   4. Zapoznaj się z Umową Licencyjną Użytkownika Końcowego i wybierz dostępną opcję Akceptuję, w celu kontynuacji instalacji.

 5. W oknie wyboru sposobu aktywacji, należy kliknąć  „Użyj zakupionego klucza licencyjnego”. W przypadku aktualizacji  programu z poprzedniej wersji, – licencja powinna zaczytać się automatycznie.

Jeśli nie posiadasz klucza licencyjnego lub nie otrzymałeś wiadomości e-mail z danymi licencyjnymi po zakupie, skontaktuj się z nami. 

 6. W widocznym oknie wprowadź bądź skopiuj zakupiony wcześniej klucz licencyjny i wklej go a następnie kliknij Kontynuuj. Upewnij się, że Klucz licencyjny został prawidłowo wprowadzony i zawiera myślniki. W przypadku użycia opcji wklejenia klucza upewnij się, że nie zostały dodane spację przed ani po kluczu. Jeżeli używasz płyty CD, wpisz swój klucz licencyjny (wydrukowany na etykiecie) w puste pole. Następnie upewnij się, że wpisałeś myślniki.

7. Kliknij Kontynuuj. Pojawi się opcja zainstalowania innego produktu w tym kroku, ale spowoduje to, że nie będzie można skorzystać ze wszystkich funkcjonalności ESET Internet Security. 

8. Kolejnym krokiem jest wybór preferowanego ustawienia odnośnie ESET LIVE Grid oraz Wykrywania potencjalnie niepożądanych aplikacji. Dalej kliknij Kontynuuj.

9. Następnie trzeba wybrać preferowane ustawienia odnośnie programu poprawy jakości doświadczeń użytkownika. Kliknij Kontynuuj. Powyższe ustawienia można zmienić później, po instalacji. 

10. Kliknij Zakończ by zamknąć okno Instalacji.

11. ESET Internet Security został zainstalowany i w pełni funkcjonalny. Będziesz mógł skonfigurować dodatkowe narzędzia zabezpieczające. Dodatkowo można zmienić ustawienia Ochrony rodzicielskiej oraz Anti-Theft. 

Zainstalowany produkt ESET automatycznie użyje ustawień sieci Windows twojego urządzenia, w celu określenia, czy używasz sieci publicznej czy w domu lub pracy, to określi poziom ochrony modułu zapory. W celu dokonania zmiany poziomu ochrony modułu zapory dla danej sieci przejdź do sekcji “Zmień ustawienia połączeń sieciowych” modułu firewall w produkcie ESET dla Windows. Następnie zmień te ustawienia. 

 

 Informacje o instalacji dotyczą następujących produktów:

ESET Smart Security Premium
ESET Smart Security

 
1. W pierwszej kolejności odinstaluj poprzednio wykorzystywane oprogramowanie antywirusowe ze swojego urządzenia.

W przypadku gdy posiadasz płytę instalacyjną CD, włóż ją do komputera (jeśli instalacja nie rozpocznie się automatycznie, przejdź w systemie Start → Ten komputer i kliknij dwukrotnie na ikonę płyty ESET)

    2. W celu instalacji bez użycia płyty CD:

Pobierz plik instalacyjny

. Następnie kliknij dwukrotnie na pobrany wcześniej plik instalacyjny.

  3. W oknie Zainstaluj produkt ESET Smart Security Premium, kliknij przycisk „Dalej”. 

  4. Zapoznaj się z Umową Licencyjną Użytkownika Końcowego i wybierz dostępną opcję Akceptuję, w celu kontynuacji instalacji.

5. Kolejnym krokiem jest wybór preferowanego ustawienia odnośnie ESET LIVE Grid oraz Wykrywania potencjalnie niepożądanych aplikacji. Dalej kliknij Zainstaluj

.

6. Naciśnij Gotowe w celu zakończenia procesu instalacji.

7. Okno Aktywacji instalowanego produktu otworzy się automatycznie. Jeśli przechodzisz na inny produkt z poprzedniej wersji, informacje o licencji zostaną wpisane automatycznie. W innym przypadku wprowadź Klucz Licencyjny w wyznaczone miejsce “puste pole” oraz naciśnij Aktywuj. Upewnij się, że Klucz licencyjny został prawidłowo wprowadzony i zawiera myślniki. W przypadku użycia opcji wklejenia klucza upewnij się, że nie zostały dodane spację przed ani po kluczu. Jeżeli używasz płyty CD, wpisz swój klucz licencyjny (wydrukowany na etykiecie) w puste pole. Następnie upewnij się, że wpisałeś myślniki.

Jeśli nie posiadasz klucza licencyjnego lub nie otrzymałeś wiadomości e-mail z danymi licencyjnymi po zakupie, skontaktuj się z nami.

8. Jeśli wprowadzone dane są prawidłowo, pojawi się komunikat “Aktywacja zakończona pomyślnie”. Następnie naciśnij “Gotowe” aby zakończyć aktywacje. Jeśli instalowany produkt był z płyty CD i do aktywacji podany został Klucz Aktywacyjny pojawi się komunikat “Please register your license”. Należy uzupełnić wszystkie niezbędne pola i nacisnąć Aktywuj › Gotowe. 

9. W ukazanym oknie “Zmień połączenie sieciowe”, wybierz Sieć w dom lub w pracy jeśli pracujesz w takim środowisku, w sieci zabezpieczonej. Sieć publiczną należy wybrać tylko w przypadku kiedy program ESET wykryje połączenie z siecią niezabezpieczoną (np. lotniska, hotele).

10. ESET Premium Security został zainstalowany i w pełni funkcjonalny. Będziesz mógł skonfigurować dodatkowe narzędzia zabezpieczające. Dodatkowo można zmienić ustawienia ESET Password Manager, ESET Secure Data, Ochrony rodzicielskiej oraz Anti-Theft. 

 

Aktualizację programu antywirusowego ESET NOD32 Antivirus można przeprowadzić na dwa sposoby: ręcznie lub automatycznie. W celu uruchomienia procesu aktualizacji,  należy kliknąć przycisk “Aktualizuj” w głównym oknie programu. Kolejnym krokiem jest kliknięcie pozycji “Sprawdź dostępne aktualizacje”.

W zakresie domyślnych ustawień instalacji programu  tworzy się  zadanie aktualizacji automatycznej wykonywane co godzinę. By móc zmienić odstęp czasu między aktualizacjami, należy przejść do opcji Narzędzia > Harmonogram.

W przypadku kiedy urządzenie wykazuje oznaki zainfekowania szkodliwym oprogramowaniem (np. spowolniło lub często przestaje odpowiadać) zaleca się wykonać następujące czynności:

1. W głównym oknie programu należy wybrać “Skanowanie komputera”

2.Nastepnie wybrać opcję “Skanowanie komputera” w celu rozpoczęcia skanowania systemu.

3.Po zakończeniu skanowania należy sprawdzić dziennik, który zawiera liczbę obiektów przeskanowanych, zainfekowanych oraz wyleczonych.

4.Jeśli skanowaniu ma być poddana  określoną część dysku, trzeba kliknąć opcję “Skanowanie niestandardowe” następnie wybrać obiekty, które mają zostać przeskanowane w poszukiwaniu wirusów.

W celu utworzenia nowego zadania w obszarze Narzędzia > Harmonogram, trzeba kliknąć przycisk “Dodaj” lub kliknąć prawym przyciskiem myszy, następnie  z widocznego menu wybrać polecenie “Dodaj”.  W tym obszarze jest dostępnych 5 typów zadań, które można zaplanować:

Uruchom aplikację zewnętrzną — która pozwala na  zaplanowanie uruchomienia aplikacji zewnętrznej.

Administracja dziennikami — pliki dziennika zawierają także pozostałości usuniętych rekordów. To zadanie regularnie wykonuje optymalizację rekordów w plikach dzienników aby ulepszyć działania.

Sprawdzanie plików przy uruchamianiu systemu — umożliwia weryfikację plików, które mogą być wykonywane w momencie uruchamiania systemu lub logowania się.

Tworzenie migawki stanu komputera — tworzy migawkę stanu komputera w programie ESET SysInspector, przechowując najważniejsze informacje dotyczące komponentów systemu (np. aplikacji i sterowników) wraz z rozpoznaniem poziomu ryzyka w przypadku każdego komponentu.

Skanowanie komputera na żądanie — umożliwia skanowanie folderów i plików na urządzeniu.

Aktualizacja — daje możliwość zaplanowania zadania dotyczącego aktualizacji modułów.

Z uwagi na to, że jednym z najczęściej używanych zadań planowanych jest Aktualizacja, poniżej został opisany sposób dodawania nowego zadania aktualizacji:

Z rozwijanego menu “Zaplanowane zadanie” należy wybrać opcję “Aktualizacja”. Dalej trzeba wprowadzić nazwę zadania w polu “Nazwa zadania” a następnie kliknąć przycisk “Dalej”.  Kolejnym krokiem jest wybór częstotliwości zadania. Dostępne są następujące opcje: JednorazowoWielokrotnieCodziennieRaz w tygodniu i Po wystąpieniu zdarzenia. Wybór opcji “Pomiń zadanie”, kiedy urządzenie jest zasilane z baterii umożliwia zminimalizowanie wykorzystania zasobów systemowych, gdy komputer działa na zasilaniu akumulatorowym. Zadanie rozpocznie się w dniu tygodnia i o godzinie, którą wskazano w polach “Wykonanie zadania”. Następnie trzeba ustalić czynność podejmowaną w przypadku, gdy nie można wykonać lub zakończyć zadania w zaplanowanym czasie. Dostępne są następujące opcje:

W następnym zaplanowanym terminie

Jak najwcześniej

Natychmiast, gdy czas od ostatniego uruchomienia przekroczy określoną wartość (interwał można określić za pomocą pola przewijania Czas od ostatniego uruchomienia (godz.))

W kolejnym etapie zostanie wyświetlone okno podsumowania z informacjami na temat bieżącego zaplanowanego zadania. Trzeba kliknąć  “Zakończ”, gdy zakończysz wprowadzanie zmian.

Wyświetli się okno dialogowe umożliwiające wybranie profili używanych z zaplanowanym zadaniem. Daje to możliwość ustawienia profilu głównego i alternatywnego. Profil alternatywny używa się, gdy zadanie nie może być wykonane przy użyciu profilu głównego. Po potwierdzeniu przy użyciu przycisku “Zakończ” nowe zaplanowane zadanie zostanie dodane do listy aktualnie zaplanowanych zadań

W celu zaplanowania zadania cyklicznego, trzeba otworzyć główne okno programu i kliknij opcję Narzędzia > Harmonogram. Poniżej opisano krótką instrukcję planowania zadania, które wywoła skanowanie dysków lokalnych co tydzień. 

Instrukcja zaplanowania zadania skanowania:

1.Kliknij przycisk Dodaj , który znajduje się w głównym oknie sekcji Harmonogram.

2.Wpisz nazwę zadania i wybierz opcję “Skanowanie komputera na żądanie” z dostępnego menu rozwijanego Typ zadania.

3.Jako częstotliwość zadań wybierz opcję Co tydzień.

4.Ustaw dzień i godzinę kiedy ma być wykonane zadanie.

5.Wybierz opcję “Wykonaj zadanie jak najszybciej”, aby wykonać zadanie w późniejszym terminie, gdyby zaplanowane wykonanie zadania nie odbyło się z jakiegoś powodu (np. w wyniku wyłączenia komputera).

6.Przejrzyj podsumowanie planowanego zadania, następnie kliknij przycisk Zakończ.

7.Z  widocznego menu rozwijanego “Obiekty docelowe” wybierz opcję “Dyski lokalne”

8.Aby zatwierdzić zadanie, kliknij przycisk Zakończ

W trakcie uzyskiwania dostępu do zabezpieczonego hasłem obszaru “Ustawienia zaawansowane” wyświetli się okno, w którym należy wpisać hasło. Jeśli użytkownik nie pamięta hasła lub je utracił, powinien skorzystać z opcji “Przywróć hasło” i wpisać adres e-mail podany podczas rejestracji licencji. Spowoduje to wysłanie przez ESET do użytkownika wiadomości e-mail z kodem weryfikacyjnym. Kod należy wprowadzić, a następnie wpisać i potwierdzić nowe hasło. Otrzymany kod weryfikacyjny jest ważny przez siedem dni.

Przywróć hasło za pomocą konta ESET HOME — użyj tej opcji, w przypadku gdy licencja użyta do aktywacji jest powiązana z Twoim kontem ESET HOME. Wpisz adres e-mail, którego używasz do logowania się na swoje konto ESET HOME. 

Jeśli nie pamiętasz adresu e-mail lub pojawią się trudności z przywróceniem hasła, kliknij opcję “Skontaktuj się z pomocą techniczną” Nastąpi przekierowanie do witryny internetowej firmy ESET w celu skontaktowania się z działem pomocy technicznej.

Kolejnym krokiem jest wygenerowanie kodu dla działu pomocy technicznej — opcja ta generuje kod, który trzeba podać pracownikowi działu pomocy technicznej. Skopiuj ten kod kod  i kliknij pozycję Mam kod weryfikacyjny. Wpisz kod weryfikacyjny, a następnie wpisz i potwierdź nowe hasło. Pamiętaj, że kod weryfikacyjny będzie ważny przez siedem dni.

Produkt nie został aktywowany 

Powyższy komunikat o błędzie pojawia się, gdy właściciel licencji dezaktywuje użytkownika ESET NOD32 Antivirus z portalu ESET HOME lub licencja udostępniona kontu ESET HOME przestała być udostępniana. W celu rozwiązania tej sytuacji:

•Należy kliknąć “Aktywuj” i użyć jednej z metod aktywacji, aby aktywować ESET NOD32 Antivirus.

•Następnym krokiem może być kontakt z właścicielem licencji, podając informacje, że licencja ESET NOD32 Antivirus została dezaktywowana przez właściciela licencji lub nie jest już udostępniana. Właściciel może rozwiązać problem w portalu ESET HOME.

Produkt dezaktywowano, a urządzenie zostało odłączone. 

Z kolei ten komunikat o błędzie pojawia się po usunięciu urządzenia z konta ESET HOME. Aby rozwiązać ten problem:

•Należy kliknąć “Aktywuj” i użyć jednej z metod aktywacji, aby aktywować ESET NOD32 Antivirus.

•Następnym krokiem może być kontakt z właścicielem licencji, podając informacje, że ESET NOD32 Antivirus został dezaktywowany, a urządzenie zostało odłączone od ESET HOME.

•W przypadku kiedy jesteś właścicielem licencji i nie wiesz nic o tych zmianach zalecamy przejrzeć Dziennik aktywności konta ESET HOME . W przypadku kiedy znajdziesz podejrzane działania, zalecamy zmienić hasło do konta ESET HOME i skontaktować się z działem pomocy technicznej firmy ESET.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

0