Sprawdź promocje!
Bezpieczeństwo Poradniki

Jak zarządzanie ryzykiem może być wspierane przez analizę zagrożeń

Risk Management and Threat Intelligence

Jak zarządzanie ryzykiem może być wspierane przez analizę zagrożeń

W obliczu rosnącego zagrożenia ze strony cyberprzestępczości związanej z podmiotami trzecimi w ostatnich latach, prosta obrona przed atakami i reakcja na nie nie są już wystarczające. Organizacje muszą działać proaktywnie, odpierać ataki, identyfikować potencjalne zagrożenia i być świadome ewentualnych słabości swoich obron. W miarę ewolucji aktywów informatycznych organizacji, takich jak rozszerzanie baz danych, pojemności magazynowania, typów danych, wzorców użytkowania i uprawnień dostępu, infrastruktura bezpieczeństwa musi być systematycznie aktualizowana i dostosowywana do najnowszych środków ochronnych.

Współpraca między wywiadem zagrożeń (TI) a zarządzaniem ryzykiem obiecuje zapewnić organizacjom konkurencyjną ochronę przed inteligentnymi i bardzo adaptacyjnymi zagrożeniami. Ten proces nazywany jest Zarządzaniem Ryzykiem Informacyjnym Wspieranym Przez Wywiad Zagrożeń i łączy informacje filtrowane za pomocą technik TI z operacjami specyficznymi dla zarządzania ryzykiem.

Jak działa Zarządzanie Ryzykiem Informacyjnym Wspieranym przez Wywiad Zagrożeń?

W ramach współpracy w Zarządzaniu Ryzykiem Informacyjnym Wspieranym Przez Wywiad Zagrożeń pracują ze sobą dwie zespoły: jeden koncentruje się na zrozumieniu krajobrazu zagrożeń i identyfikacji konkretnych słabości organizacji, podczas gdy drugi skupia się na zlokalizowaniu kluczowych aktywów informatycznych i punktów dostępu niezbędnych dla płynnego funkcjonowania.

Mimo różnic w tle szkoleniowym, specjaliści z obu zespołów mogą efektywnie wykorzystać swoją nakładającą się wiedzę, aby skutecznie przekształcić się nawzajem. Poprzez współpracę oferują organizacji wysokiej jakości spostrzeżenia i praktyczne informacje, wzmacniając jej obronę przed zagrożeniami.

Krajobraz cyberzagrożeń nieustannie ewoluuje, a aktorzy zagrożeń poszukują nowych metod obejścia istniejących środków bezpieczeństwa. Dodatkowo organizacje stoją w nierównym boju w cyberprzestrzeni. Podczas gdy muszą starannie zarządzać różnymi punktami dostępu i słabościami, atakujący mają swobodę tworzenia i nie są ograniczeni ramami prawny. Wiele atakujących może nawet jednocześnie skierować swoje działania przeciwko jednej organizacji. Ta nierówność podkreśla potrzebę posiadania kompleksowego pokrycia bezpieczeństwa.

Dzięki Zarządzaniu Ryzykiem Informacyjnym Wspieranym Przez Wywiad Zagrożeń, TI pomaga zidentyfikować charakter zagrożeń i słabości organizacji. Te informacje pozwalają ekspertom z centrum operacji bezpieczeństwa (SOC) opracować odpowiednie rozwiązania bezpieczeństwa dostosowane do każdej organizacji. Specjaliści od zarządzania ryzykiem muszą opracować plan identyfikujący aktywa informatyczne, które muszą być chronione, oraz sposób na to. Zarządzanie ryzykiem wykorzystuje informacje filtrowane przez TI i kontekstualizuje je za pomocą swoich procesów:

  • RAMA: Ustala kontekst decyzji opartych na ryzyku i kształtuje podstawową strategię realizacji w połączeniu z TI, aby zrozumieć kierunek i operacje prowadzące do zarządzania ryzykiem.
  • OCENA: Proces analizy i określania poziomu ryzyka dla organizacji, wykorzystujący TI do umieszczenia istniejących słabości organizacji wobec zidentyfikowanych zagrożeń.
  • ODPOWIEDŹ: Działania, które muszą zostać podjęte po zidentyfikowaniu ryzyka. TI jest następnie używane do zapewnienia dobrej komunikacji między analizą zagrożeń a menedżerami ryzyka w celu skoordynowania działań reakcji.
  • MONITOROWANIE: Pomaga sprawdzić, czy podjęte działania są skuteczne i jak wpływają na ocenę ryzyka. TI pomaga dostosować te wysiłki do istniejących zagrożeń i utrzymać aktualność decyzji dotyczących bezpieczeństwa.

Kiedy Zespoły Wywiadu Zagrożeń i Zarządzania Ryzykiem Nie Współpracują
Stawiając czoła unikalnym wyzwaniom związanym z zagrożeniami cybernetycznymi, wiele organizacji znalazło swoją drogę w dziedzinie bezpieczeństwa, zakładając zespoły ekspertów, którzy uczyli się w trakcie wykonywanej pracy, dostosowywali się i szkolili w obliczu każdego rodzaju ataku. Nowość zagrożeń sprawiła, że organizacje reagowały różnie, jedne zakładając zespoły zarządzania ryzykiem, a inne polegając na Wywiadzie Zagrożeń i zbieraniu informacji. Obydwa te obszary ewoluowały jako tradycyjnie różne dziedziny.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

0