Sprawdź promocje!
Bezpieczeństwo Poradniki

Profilaktyka w zakresie zarządzania poprawkami dla bezpieczeństwa w chmurze

chmura

Profilaktyka w zakresie zarządzania poprawkami dla bezpieczeństwa w chmurze

W ciągu ostatniej dekady wiele firm coraz częściej przenosiło swoje dane i infrastrukturę IT do chmury. Zgodnie z najnowszymi badaniami obecnie 81% przedsiębiorstw ma już opracowaną lub opracowywaną strategię dotyczącą wielu chmur, a szacunkowo 82% danych korporacyjnych znajduje się w chmurze.

Jednak w miarę jak przedsiębiorstwa przenoszą się do chmury, zmieniają się również zagrożenia związane z cyberbezpieczeństwem. Ponieważ firmy w coraz większym stopniu wykorzystują połączenie lokalnych technologii obliczeniowych, a także chmur publicznych i prywatnych, powierzchnia ataku wzrosła wykładniczo, utrudniając zespołom do spraw bezpieczeństwa ochronę zasobów IT.

Aby zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa we współczesnych wielochmurowych i hybrydowych środowiskach IT, przedsiębiorstwa potrzebują zintegrowanych rozwiązań do zarządzania poprawkami i patchami.

Czym są obciążenia w chmurze?

Obciążenie w chmurze to dowolny typ zasobu, usługi, możliwości lub określonej ilości pracy wykonywanej w chmurze. Może to obejmować kontenery, aplikacje, maszyny wirtualne i infrastrukturę jako usługę (IaaS). Ponad 68% firm korzysta obecnie z usług zarządzanej infrastruktury chmurowej, a według firmy Gartner światowy rynek IaaS wzrósł o 40,7% w 2020 roku do łącznej wartości 64,3 mld dolarów, w porównaniu z 45,7 mld dolarów w 2019 roku.

Większość korporacyjnych środowisk chmurowych działa w systemie operacyjnym typu open source, Linux. Niestety, systemy Linux są często pomijane, jeśli chodzi o bezpieczeństwo cybernetyczne i są źle skonfigurowane lub źle zarządzane. Niektórzy analitycy bezpieczeństwa mogą sądzić, że systemy Linux są bezpieczne z założenia, ale tak nie jest, a ponieważ przetwarzanie w chmurze staje się coraz bardziej powszechne, rośnie również liczba ataków na systemy Linux.

Zagrożenia dla bezpieczeństwa w chmurze

Hakerzy coraz częściej atakują infrastrukturę chmury publicznej i systemy Linux w celu przeprowadzenia kampanii ransomware i cryptojacking. Wiedzą, że wykorzystując typowe błędne konfiguracje i luki w powszechnie używanych chmurach publicznych, takich jak AWS i Azure, mogą rozprzestrzeniać złośliwe oprogramowanie typu ransomware lub polegać na mocy obliczeniowej i energii innych firm do przeprowadzania operacji wydobywania kryptowalut.

Jeśli chodzi o korzystanie z chmur publicznych, to bezpieczeństwo jest wspólną odpowiedzialnością. Dostawca usług w chmurze ma pewne obowiązki w zakresie zabezpieczania bazowej infrastruktury chmurowej, ale każda organizacja lub klient (szczególnie w przypadku IaaS) jest odpowiedzialny za instalowanie poprawek i zabezpieczanie swoich systemów operacyjnych, aplikacji i obciążeń działających w tym udostępnionym rozwiązaniu chmurowym. Ostatecznie dotyczy to wszystkich danych przechowywanych lub przetwarzanych w chmurze publicznej, niezależnie od modelu usługi. Dlatego proaktywne i ciągłe zarządzanie poprawkami dla systemów Linux i bezpieczeństwo chmurze nie może być pomijane i powinno być priorytetem dla bezpieczeństwa każdego przedsiębiorstwa.

Niezależnie od tego, czy Twoja firma korzysta z chmur publicznych, prywatnych, czy też z obu, organizacje z wieloma dystrybucjami obciążeń i zasobami w chmurze (kontenery, aplikacje, maszyny wirtualne itp.) muszą aktywnie instalować poprawki i chronić je przed lukami w zabezpieczeniach i zagrożeniami dnia zerowego. Firmy, które nie stosują rygorystycznych, proaktywnych procesów zarządzania poprawkami, narażają się na ataki.

Profilaktyka w zarządzaniu poprawkami dla obciążeń w chmurze

Chociaż nie ma uniwersalnego sposobu do zarządzania poprawkami dla obciążeń w chmurze, istnieją pewne praktyki, które każda organizacja powinna przestrzegać, aby zniwelować ryzyko wystąpienia ataku:

Ciągła ocena całej infrastruktury — firmy potrzebują możliwości ciągłej oceny całej infrastruktury — od technologii lokalnych po usługi i infrastrukturę działającą w chmurze — w celu określenia, jakie zabezpieczenia są obecne, a jakich brakuje. Pamiętaj o tym, by regularnie badać całą swoją infrastrukturę, aby zidentyfikować luki w zabezpieczeniach i błędne konfiguracje oraz zrozumieć, w jakim stopniu może być narażona na ataki hakerskie.

Weź pod uwagę usługi zarządzane — środowisko organizacji nieustannie się zmienia i w każdej chwili mogą pojawić się nowe luki w zabezpieczeniach lub błędne konfiguracje. Rozważ subskrypcję usługi zarządzanej, która może pomóc w identyfikowaniu luk w zabezpieczeniach Twojej infrastruktury, które mogą nie być związane z konkretnym, znanym zagrożeniem, ale którym można zaradzić za pomocą poprawek, aby Twoje środowisko było bardziej odporne na cyberataki.

Połącz zarządzanie poprawkami z zarządzaniem ryzykiem i zgodnością — wiele organizacji polega na solidnym programie zarządzania ryzykiem, aby zachować zgodność z wymogami regulacyjnymi. W ramach tego wykonują ciągłe zarządzanie lukami w zabezpieczeniach, aby upewnić się, że wszystkie systemy są wzmocnione i nie ma luk, które stanowią zagrożenie dla organizacji. Ostatecznie zarządzanie poprawkami jest odpowiedzią na zarządzanie lukami w zabezpieczeniach, umożliwiając organizacjom właściwe przeciwdziałanie zagrożeniom. Możliwość mapowania zarządzania poprawkami do procesów zarządzania podatnościami i ryzykiem jest niezbędna nie tylko do wzmocnienia cyberbezpieczeństwa, ale także do wykazania ich zgodności.

Zintegruj zarządzanie poprawkami z technologiami wykrywania zagrożeń i reagowania — zarządzanie poprawkami jest najskuteczniejsze, gdy jest zintegrowane z kompleksową platformą ochrony obciążeń w chmurze (CWPP), która łączy zarządzanie poprawkami z funkcjami wykrywania zagrożeń i reagowania.

Konsolidacja technologii — zarządzanie poprawkami nigdy nie jest proste, jednak jest niezbędne do zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa Twojej firmy. Jest to złożony proces obejmujący wiele etapów, w tym przygotowanie, testowanie, zarządzanie konfiguracją i wiele innych. Poleganie na wielu różnych technologiach do oceny podatności na zagrożenia, zarządzania poprawkami i usuwania skutków marnuje czas i zasoby. Zamiast tego organizacje powinny szukać jednego, kompleksowego rozwiązania, które zapewnia widoczność i kontrolę całej infrastruktury, w tym wszystkich systemów dystrybucji obciążenia w chmurze, w celu uproszczenia i zautomatyzowania procesów związanych z bezpieczeństwem.

Wnioski

Ponieważ świat staje się coraz bardziej cyfrowy, firmy będą nadal korzystać z przetwarzania w chmurze jako sposobu na przyspieszenie innowacji, zwiększenie wydajności i elastyczności. Jednak w miarę jak to robią, hakerzy również coraz częściej skupiać się na infrastrukturze chmurowej i systemach Linux, na których działają. Obecnie wiele zespołów DevOps wie, że powinny lepiej chronić swoje systemy Linux i systemy chmurowe, ale kompromis między zabezpieczaniem luk w zabezpieczeniach a poświęcaniem wydajności jest tak wysoki, że decydują się po prostu zaakceptować ryzyko. Jednak tak być nie musi.

Bitdefender zapewnia zintegrowane możliwości zarządzania poprawkami z kompleksową widocznością w systemach lokalnych, środowiskach Linux oraz wszystkich typach metod i zasobów bezpieczeństwa w chmurze. Rozwiązania te są zoptymalizowane pod kątem dowolnej infrastruktury, niezależnie od tego, czy jest to urządzenie fizyczne, część centrum danych, obciążenie pracą w chmurze, czy nawet chmura publiczna, dzięki czemu organizacje mogą zoptymalizować cały proces zabezpieczania swoich zasobów, danych i obciążeń w chmurze bez uszczerbku dla wydajności.

Jeśli chciałbyś poznać więcej możliwości, jakie zapewniają rozwiązania firmy Bitdefender, to zapraszamy do kontaktu.

Poznaj produkty, które mogą Cię zaciekawić

Ochrona przed kradzieżą tożsamości

Pełna ochrona informacji finansowych

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

0